Υπηρεσίες Καλωδίωσης

Με γνώμονα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η Cubric Internet Services έχει σχεδιάσει και προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης με στόχο την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, τόσο στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών, όσο και στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.


Οι Δυνατότητες μας

Δίκτυο Δεδομένων Χαλκού

Δίκτυο Δεδομένων Οπτικών Ινών

Συμβατική Τηλεφωνία

IP Τηλεφωνία (VoIP)

Έλεγχος Φωτισμού

Πυρασφάλεια

Αυτοματισμούς

Καλωδιώσεις Συστήματος Ασφάλειας