Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Cubric Internet Services με κύριο στόχο την οργάνωση και τη συνεχή ανάπτυξη της πληροφοριακής σας υποδομής παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις με την εκπόνηση μελετών και τη διαχείριση έργων.

Σε πρώτη φάση εντοπίζουμε τις ακριβείς σας ανάγκες, αποτυπώνουμε την υπάρχουσα κατάσταση της υποδομής σας και σας προτείνουμε τη βέλτιστη επιχειρηματική λύση που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις σας και που σας δίνει τελικά στρατηγικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές σας.


Οι Δυνατότητες μας

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μελετών και εγκαταστάσεων σχετικά με έργα δικτύωσης

Ανασχεδιασμός υφιστάμενων υποδομών - εγκαταστάσεων

Μελέτη και ανάπτυξη πολιτικής ασφαλείας δικτυακών εγκατάστασεων

Εκπόνηση Μελετών για συστήματα, υποδομές και υπηρεσίες Πληροφορικής

Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων πληροφορικής εντός χρονοδιαγραμμάτων και κόστους